OKOLICA

Bliskie okolice Rozóg polecamy do zwiedzania miłośnikom piękna przyrody i historii ojczystej. Można tu zobaczyć prawdziwie polski krajobraz Kurpiowszczyzny z łąkami i gajami, z paroma rezerwatami dawnej Puszczy Zielonej, z możliwością wypatrzenia przez bystrego obserwatora starej chałupy ze zdobiącymi szczyt „śpatogami”, z pięknie układanym szalunkiem czy rzeźbionymi ozdobami okien.

Na łąkach skrzypią jeszcze czasem drewniane żurawie do pojenia bydła, wykonane jak przed wiekami z samorodnego, rozwidlonego pnia. Napotkać można przy domach ozdobione „po puszczańsku” ułożone sągi drewna. W czasie świąt kościelnych gospodynie występują w pięknych strojach regionalnych, a ich piersi zdobią często naszyjniki z kopalnego bursztynu, będące rodowym skarbem od wielu pokoleń.

W niektórych wsiach kultywuje się doroczne konkursy palm w Niedzielę Palmową. W trzecią niedzielę czerwca można uczestniczyć w „Weselu Kurpiowskim” organizowanym w Kadzidle, czy w ostatnią niedzielę sierpnia w myszynieckim „Miodobraniu”. Niektóre miejscowości, obiekty i miejsca warto szczególnie polecić. Na terenach Kurpiowszczyzny są to między innymi:

Rozogi
By Piotr Marynowski / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org

Muzeum Mazursko-Kurpiowskie w Rozogach

Rozogi, to prastara wieś mazurska położona na linii przebiegającej tu  przez kilka wieków granicy. Dawna nazwa wsi brzmiała „Frydrychowo”, a po niemiecku „Friedriechsdorf”. Osada istniała tu już w czasach pogańskich, o czym świadczy pruskie cmentarzysko, wykorzystywane obecnie jako cmentarz parafialny. Wieś ulokowana została na prawie pruskim w 1448 roku przez krzyżackiego komtura Ebenharda von Wesentau. W XIX wieku we wsi kopano bursztyn, czynne były trzy gorzelnie i dwie cegielnie. W 1870 roku mieszkało tu 2171 osób, w większości polskiego pochodzenia. Przyznają to źródła niemieckie, ale świadectwem są też stare nagrobki na cmentarzu. Była tu poczta i stacja telegrafu, seminarium nauczycielskie i urząd celny. Bogactwo wsi w tamtych czasach wyrastało głównie z handlu transgranicznego i przemytu. Na stronę polską od wieków przemycano: sukno, tytoń, wódkę i drobne artykuły przemysłowe jak: zapałki, igły, gwoździe… Z polski pędzono nocami stada bydła, koni i gęsi. Znane tylko tu „kucie gęsi” miało na celu wzmocnienie ptasich łap na czas wielokilometrowych przepędów, przez unurzanie w smole i sieczce. W 1863 i 64 roku przemycano tędy broń dla polskich powstańców.

Rozogi Kościół
By Adrianna0512 - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org

Kościół w Rozogach

Ozdobą wsi Rozogi jest pięknie utrzymany poewangelicki kościół z 1885 roku z nową plebanią i pieczołowicie odnowionymi budynkami gospodarczymi. Przed kościołem znajduje się kamienny monument wzniesiony ku czci poległych w I wojnie światowej mieszkańców. Niedawno umieszczono na nim nową tablicę z epitafium: „Zmarłym i poległym w hołdzie mieszkańcy Rozóg 1645 – 1995”.

By PanSG - Praca własna, GFDL, https://commons.wikimedia.org
By PanSG - Praca własna, GFDL, https://commons.wikimedia.org
By Jolanta Dyr - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org
By Panek - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/
Zamek Szczytno
By ZeroJeden - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/
Wieś Klon
Autor: jacekbia / za: http://www.fotoostroleka.pl
Jezioro Spychowskie
By Duży Bartek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org
Rzeka Krutynia
By Smolen01 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/
Rezerwat jałowców w Lipowcu
za http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/27379,lipowiec-aleja-jalowcow.html
Kapliczka w Wachu
Kapliczka w Wachu. By I, Robrobx, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org
Rozogi
By Piotr Marynowski / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org

Ogólnodostępne korty tenisowe w Rozogach

DIETA WARZYWNO-OWOCOWA NA MAZURACH